Nobocert

Diğer Belgelendirmeler

TS EN 13015+A1:2009 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı -
Bakım Talimatları İçin Kurallar

Detay

Asansör Ürün CE Belgelendirme

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamında
Belgelendirme Hizmetleri

Detay

Yönetim Sistemleri Belgelendirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Detay

Eğitim Hizmetleri

Genel Katılıma Açık Eğitim Programları
Kurumsal Eğitim Programları
Mesleki Eğitim Programları

Detay

Dokümantasyon

Kurumsal

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” ve “Onaylanmış Kuruluş” olmak amaçlı İstanbul’da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

 

Bu amaçla TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına göre Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu ve TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu olmak için Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK’a gerekli başvurular yapılmış olup akreditasyon süreçleri devam etmektedir.

 

Kalite politikamız, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen ve güven duyulan bir kuruluş olma ve her geçen gün kapsamlarımızı genişletme hedeflerimize emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Detay
30.05.2019

Akreditasyon Süreçlerimiz Devam Etmektedir

"NOBOCERT olarak TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu ve TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu

Detay
12.04.2019

Tam Zamanlı Denetçi ve Teknik Uzman İş İlanı

Asansör Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş olma yönünde hızlı adımlarla ilerleyen kuruluşumuzda, Asansör Departmanında tam zamanlı görevlendirmek üzere...

Detay
11.04.2019

Dış Denetçi İş İlanı

Uygunluk değerlendirme kuruluşu olma yönüyle hızla ilerleyen kuruluşumuzda görevlendirilmek üzere...

Detay

sa

kapat